HOME ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ติดต่อเรา
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ประธานกรรมการ


พลเรือโท นฤพล เกิดนาค
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
กรรมการ (ผู้แทนกองทัพเรือ)


พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์
เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)


พลเรือตรี ประกอบ สุขสมัย
รองปลัดบัญชีทหารเรือ
กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)พลเรือตรี ไพศาล ชะโนภาษ
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

                                                         

ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ


ผู้แทนสำนักงบประมาณ
กรรมการ

                                                   


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว
ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ
กรรมการและเลขานุการ