HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. พร้อมข้าราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเล


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. พร้อมข้าราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเล และ NYK Auto Logistics (Thailand) Co.,Ltd. ท่าเทียบเรือ เอ - 1 ท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562