HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


น.อ.จักรพันธ์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด ประจำปี 62


เมื่อ 23 กค 62 น.อ.จักรพันธ์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด ประจำปี 62 ระหว่างวันที่ 23-25 กค 62 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ