HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


น.อ.ไพฑูรย์ ชีชะนะ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับเรือของกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย


น.อ.ไพฑูรย์ ชีชะนะ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับเรือของกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 3 ลำ คือ เรือ VARYAG ,เรือ ADMIRAL PANTELEYEV และเรือ PECHENGA ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยจอดเรือเทียบท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในห้วงเวลาระหว่าง 16-20 ตุลาคม 62