HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน    เปิดกิจกรรม"รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน"


เมื่อ 28 ส.ค.62 พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม "รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน" ณ หาดนางรำ โดยมี ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และพนักงานกลุ่มบริษัท พีเอพีแก็สวัน จำกัด รวมทั้งคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนจุกเสม็ด และโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จำนวน 100 คน ร่วมในการทำกิจกรรม