HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปีบัญชี 2562 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปีบัญชี 2562 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ได้รับรางวัลการพัฒนาดีเด่น