HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน เปิด กิจกรรม CSR โครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณหาดนางรำ
หาดนางรองพล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน เปิด กิจกรรม CSR โครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณหาดนางรำ หาดนางรองเมื่อวันที่ 22 พ.ย.62 เวลา 0900 - 1200